...

ขั้นตอนการจองรถ

เลือกรถที่ต้องการ 

สำหรับขั้นตอนการจองรถเช่านครศรีธรรมราช  ลูกค้าจะต้องเลือกรถที่ลูกค้าต้องการเช่าก่อนว่า ลูกค้าต้องการเช่ารถรุ่นอะไร ขนาดไหน โดยสามารถดูได้จาก ราคารถเช่า  หลังจากนั้นลูกค้า สามารถ แจ้งให้เราทราบ หรือแคปหน้าจอรูปรถในเว็บไซต์ของเราแล้วแอด Line ส่งรูปรถ ส่งรูปรถมาทาง LINE ได้เช่นกัน หรือลูกค้าโทรมาเช็ค ว่าในวัน ที่ลูกค้าเดินทาง จะมีรถว่างหรือไม่ 

ลูกค้าต้องแอด Line ส่งข้อมูลการเช่ารถ 

ลูกค้าจะต้อง แอดไลน์ หรือ เพิ่ม ID Line : เพื่อที่ลูกค้าจะได้แจ้งรุ่นรถที่ลูกค้าต้องการเช่า พร้อมส่งรูปรถที่ลูกค้าแคปหน้าจอ และส่ง เอกสารอื่นๆประกอบการเช่ารถ เช่น ตั๋วเครื่องบินไปกลับ บัตรประชาชน และ ใบขับขี่เป็นต้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เช็คข้อมูลการเช่ารถของลูกค้า

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.