...
เงื่อนไขการเช่ารถ

ขั้นตอนการจอง รถเช่านครศรีธรรมราช

เลือกรถที่ต้องการ 

สำหรับขั้นตอนการจองรถเช่านครศรีธรรมราช  ลูกค้าจะต้องเลือกรถที่ลูกค้าต้องการเช่าก่อนว่า ลูกค้าต้องการเช่ารถรุ่นอะไร ขนาดไหน โดยสามารถดูได้จาก ราคารถเช่า  หลังจากนั้นลูกค้า สามารถ แจ้งให้เราทราบ หรือแคปหน้าจอรูปรถในเว็บไซต์ของเราแล้วแอด Line ส่งรูปรถ ส่งรูปรถมาทาง LINE ได้เช่นกัน หรือลูกค้าโทรมาเช็ค ว่าในวัน ที่ลูกค้าเดินทาง จะมีรถว่างหรือไม่ 

ลูกค้าต้องแอด Line ส่งข้อมูลการเช่ารถ 

ลูกค้าจะต้อง แอดไลน์ หรือ เพิ่ม ID Line : เพื่อที่ลูกค้าจะได้แจ้งรุ่นรถที่ลูกค้าต้องการเช่า พร้อมส่งรูปรถที่ลูกค้าแคปหน้าจอ และส่ง เอกสารอื่นๆประกอบการเช่ารถ เช่น ตั๋วเครื่องบินไปกลับ บัตรประชาชน และ ใบขับขี่เป็นต้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เช็คข้อมูลการเช่ารถของลูกค้า

เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถ

สำหรับลูกค้าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
 • เบอร์โทรศัพท์

สำหรับนักศึกษา

 • บัตรนักศึกษา
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่ 

สำหรับลูกค้าพื้นที่ 

 • หลักฐานการทำงาน
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่

สำหรับลูกค้าที่เช่ารถระหว่างซ่อม 

 • ใบรับรถเข้าซ่อมจากอู่
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่

ขั้นตอนการรับรถและคืนรถ

การรับรถ

 • ลูกค้ามาถึงสนามบินแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งรถ
 • เจ้าหน้าที่นำรถมาส่งที่สนามบิน
 • เขียนสัญญาการเช่ารถพร้อมเซ็นชื่อรับรถ 
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือ
 • ลูกค้าตรวจเช็ครอยขูดขีดของรถ 
 • ลูกค้าตรวจระดับดูน้ำมัน

การคืนรถ

 • ลูกค้าโทรแจ้งฝ่ายรับรถก่อนถึงสนามบินประมาณ 15 ถึง 20 นาที
 • ก่อนถึงสนามบินลูกค้าต้องเติมน้ำมันให้กลับมาเหมือนเดิม
 • เมื่อถึงสนามบินลูกค้าต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่รับรถ
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน และสภาพของรถ 
 • ฝ่ายบัญชีจะโอนคืนค่ามัดจำน้ำมันให้กับลูกค้า

ประกันรถภัยรถยนต์

ประกันรถภัยรถยนต์

รถของเราทุกคันมีประกันชั้น 1 พร้อม แต่เป็นประกันประเภทรถเช่าเชิงพาณิชย์ ซึ่ง ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ถ้าหากทำประกันรู้ว่าท่านเป็นคนเช่ารถ ก็จะไม่เกิดปัญหาใดๆกับท่าน หรือผู้ให้เช่า เนื่องจากว่าเป็นประกันที่ถูกต้องตามหลักการเช่ารถ แต่ประกันนี้จะมีค่าดีดั่งหรือค่า excess ตามเงื่อนไขของการประกันรถยนต์ให้เช่า

 

ค่า access หรือค่าดีดัก

ค่า excess หรือค่าดีดัก คือ ค่าใช้จ่ายส่วนแรก ที่ผู้เช่าจะต้องออก หรือจะต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ แล้วผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่า access นั้นๆ ค่า excess หรือค่าดีดัก จะคิดจำนวนอุบัติเหตุเป็นครั้ง หรือเหตุการณ์ โดยปกติแล้วราคาอยู่ที่ เหตุการณ์ละ 3,000-5,000 บาท แล้วแต่ชนิดของรถ แต่ส่วนนอกเหนือจากค่า excess หรือค่าดีดักแล้ว ทางบริษัทประกัน จะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อม Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.